Ledenvergadering 2021 Let op nieuwe datum!

Ledenvergadering 2021 Let op nieuwe datum!

Datum: 27-11-2021
Tijd: 15:30 - 18:00 uur
Locatie: Nieuwe Rijksweg 6, 4128 BN , Lexmond
Organisatie: De Lange Slag
Inlichtingen: info@delangeslag.nl


LET OP!!   Nieuwe datum!!!

Jaarlijkse Ledenvergadering De Lange Slag

Ledenvergadering zoals gepland op woensdag 24 november 2021 gaat niet door

Deze zal nu worden gehouden op zaterdag 27 november 2021, Huis het Bosch, Lexmond aanvang  15.30 uur

Alleen toegang met QR code.

 

Agenda ledenvergadering

Opening / algemeen verslag

Ingekomen stukken / notulen ledenvergadering 2019

Verslag activiteiten 2019

Financieel verslag door de penningmeester / verslag kascommissie

PAUZE

Bestuursverkiezing

Planning 2022

Rondvraag

Sluiting

Alleen toegang met QR code.