Alle activiteiten tot 1 juni afgelast

Alle activiteiten tot 1 juni afgelast

 

Nieuwland,  26 maart 2020

 

Aan het bestuur en leden.

Naar aanleiding van de besluitvorming van de Minister President de heer Mark Rutte op 23 maart wil ik als voorzitter van De Lange Slag het volgende mededelen aan alle leden.

Alle activiteiten welke gepland stonden op onze evenementen kalender en ook onze bestuursvergaderingen worden stop gezet tot 1 juni 2020.

Dus excursie, toertochten en bijeenkomsten e.d. komen voorlopig te vervallen.   Zodat we met zijn allen proberen om het Corona virus zich niet verder te laten verspreiden.

Ik hoop dan ook dat 1 juni voldoende zal zijn, maar beslist de Minister anders , zullen wij als vereniging daar gehoor aan geven.

Ik vraag dan ook begrip van iedereen voor de stilstand van de activiteiten van De Lange Slag en spreek dan ook de wens uit dat we hier in Nederland het Coronavirus onder controle krijgen, zodat we de activiteiten op een later tijdstip weer in gezondheid kunnen hervatten.

 

Piet de With

Voorzitter De Lange Slag